RATANOVÉ vonné tyčinky LOTOS 100ml

RATANOVÉ vonné tyčinky LOTOS 100ml

20.35 s DPH

Nechajte sa unášať pokojným prúdom rieky, v ktorom sa zachvievajú ľúbezné lotosy.

Porovnať

Popis

Vôňa do interiéru.
Nechajte sa unášať pokojným prúdom rieky, v ktorom sa zachvievajú ľúbezné lotosy. Difúzer Green idea so sladkou vôňou lotosových kvetov navodí vo vašom domove atmosféru exotických diaľok oplývajúcich príťažlivým tajomnom. Krehká krása ázijských lotosov ukrýva omamnú arómu so sviežimi vodnými tónmi. Jemná kvetinová vôňa zanechá vaše myšlienky pokojné ako hladina rieky pomaly nesúci tento dávny symbol čistoty a znovuzrodenia.

Naše ratanové vonné tyčinky sú jedinečné dobou, počas ktorej stále krásne vonia. Vydržia veľmi dlho, čím sú ekonomicky aj ekologicky výhodné. Dĺžku aj intenzitu vône si každý volí sám tak, aby vôňa bola príjemná v závislosti od veľkosti priestoru, v ktorom vôňu používate. Intenzitu vône regulujeme pomocou počtu vonných tyčiniek. Odporúčame začať s jednou tyčinkou a podľa požadovaného efektu postupne tyčinky pridávať tak, aby sme dosiahli požadovaný výsledok.

Varovanie:
Horľavá kvapalina a pary. Dráždi kožu. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosólov. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Používajte ochranné rukavice. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Pri podráždení kože alebo vyrážke: Vyhľadajte lekársku pomoc/ ošetrenie. Ak pretrváva podráždenie očí: Vyhľadajte lekársku pomoc/ ošetrenie. Odstráňte obsah/ obal podľa národných predpisov.

Nebezpečné látky:
1-Metoxy-2-Propanol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetrametyl-2-naphthyl)etán-1-one, 4 -tert-Butylcyclohexyl acetate, Etoxymetoxycyclododecane, PIPERONAL, 2-metyl-3-(3,4-metyléndioxyphenyl)-propanal

UFI kód: KW8J-995U-U00T-56V1

Výrobca: Green idea s.r.o., Vodova 40, Brno 612 00, Česká republika

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.